ĆirilicaLatinica
Општинска управа

 

У Општинској управи организују се следећа одјељења:
1.    Одјељење за општу управу,
2.    Одјељење за привреду,
3.    Одјељење за друштвене дјелатности,
4.    Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
5.    Одјељење за финансије,
6.    Одјељење за пољопривреду.       

Службе
Ради обављања стручних, заједничких и других послова за потребе органа општине и организационих јединица у Општинској управи, организује се:
-    Стручна служба Скупштине општине и Начелника општине.
-    Служба за информационе технологије.

Самостални одсијеци у Општинској управи су следећи:
1.    Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор,
2.    Одсијек за цивилну заштиту и Територијалну ватрогасну јединицу,
3.    Одсијек за односе с јавношћу.

Јединица за интерну ревизију
         Ради обављања стручних послова из области интерне ревизије у Општинској управи у складу са законом, прихваћеним стандардима и смјерницама Централне јединице за хармонизацију финансијског управљања, интерне контроле и интерне ревизије организује се Јединица за интерну ревизију.