ĆirilicaLatinica
Одсијек за цивилну заштиту и ТВЈ

 

 

ШЕФ ОДСИЈЕКА
Мирослав Мирковић

Одсијек за послове цивилне заштите и територијалне ватрогасне јединице обавља стручне, управне и друге послове из надлежности општине из области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних и других несрећа, цивилне заштите у општини,  учествује у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције, обавља гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и елементарним непогодама, спроводи мјера заштите од пожара утврђене Планом заштите од пожара Општине  Угљевик, пружа техничку помоћ у незгодама и опасним ситуацијама, остварује задатке јединица цивилне заштите у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број: 121/12), обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама.

Запослени:

 

Бабић Милан Старјешина јединице 773-850
Бабић Даница Замјеник старјешине јединице 773-233
Тодоровић Бранислав Командир смјене 773-850
Пајић Жељко Командир смјене 773-850
Гајић Слободан Командир смјене 773-850
Лазић Милан Командир смјене 773-850
Владић Радивоје Ватрогасац 773-850
Радић Радомир Ватрогасац 773-850
Маринковић Драган Ватрогасац 773-850
Самарџија Синиша Ватрогасац 773-850
Којић Миладин    Ватрогасац 773-850
Поповић Војин Ватрогасац-возач 773-850
Нешковић Раде Ватрогасац-возач 773-850
Манојловић Јован Ватрогасац-возач 773-850
Стевановић Јоцо Ватрогасац-возач 773-850
Ђукић Ненад Диспечер 773-850
Стевановић Љубиша Диспечер 773-850
Радовановић Крсто Диспечер 773-850
Лујановић Чедомир Руководилац техничког сектора 773-850
Стојић Слађана Самостални стручни сарадник за израду плана заштите и спасавања од елементарних непогода и друге несреће

773-766

Јовановић Велимир Виши стручни сарадник за административно-техничке послове 773-233
Јевтић Драган Виши стручни сарадник за послове цивилне заштите 773-753