ĆirilicaLatinica
Одјељење за друштвене дјелатности

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бошко Лукић, магистар економских наука

Одјељење за друштвене дјелатности врши стручне и управне послове из надлежности општине који се односе на:
борачко-инвалидску заштиту,  заштиту цивилних жртава рата, цивилну заштиту,  мјесне заједнице, науку, културу,
предшколско и школско васпитање, образовање, спорт, физичку културу, омладинско организовање
и из области повратника.

У Одјељењу за друштвене дјелатности организују се:
1. Одсијек за борачко инвалидску заштиту и ЦЖР
2. Одсијек за друштвене дјелатности.


У одсијеку за борачко-инвалидску заштиту и ЦЖР обављају се следећи послови:
    - утврђивање статуса и признавања права из области борачко-инвалидске заштите,
    - осигуравање здравствене и социјалне заштите,
    - вођење војних и других евиденција
    - вођење евиденција о лицима који су регулисали војну обавезу.

У одсијеку за друштвене дјелатности обављају се следећи послови:
   - израда анализа, информација и извјештаја из области образовања, културе, спорта и физичке
културе и омладинског организовања,
   -  припрема и обрада материјала за сједнице Скупштине општине,
   - вршење стручних и управно-правних послова у првостепеном поступку доношења рјешења
о студентским стипендијама и материјалним трошковима за средње школе, као и уговора који
су везани за рјешења,
    - издавање радничких књижица,
    - послови везани за спорт и физичку културу,
    - стручни и административни послови везани за рад мјесних заједница
    -  административни послови за повратнике.

Запослени  
(а) Одсијек за борачко-инвалидску заштиту  
Чавић Мира Шеф Одсијека за борачко-инвалидску заштиту  и цивилне жртве рата 773-759
Филиповић Младенка   Самостални стручни сарадник за здравствену и социјалну заштиту 773-766
Стевановић Стана Стручни сарадник за евиденцију о лицима која су регулисала војну обавезу 773-766
Зекић Вања Самостални стручни сарадник за унос и обраду података корисника борачко-инвалидске заштите  и ЦЖР 73-759
     
(б) Одсијек за друштвене дјелатности  
Мирковић Спасенија            Шеф Одсијека за друштвене дјелатности 773-764
Чолић Ахмед Самостални стручни сарадник за повратак и координацију пројеката 773-767
Бошко Лукић Самостални стручни сарадник за спорт и физичку културу 773-764
Томић Дијана Самостални стручни сарадник за послове мјесне заједице 773-745

 

 

Одсијек за борачко-инвалидску заштиту