ĆirilicaLatinica
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор

У Одсијеку за јавне набавке, инвестиције и надзор обављају се послови провођења комплетне процедуре јавних набавки роба, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама БиХ од процјене инвестиције, припреме тендерске документације, расписивања јавне набавке, пријема тендерске документације, избора најповољнијег понуђача од стране комисије за јавну набавку, припреме приједлога уговора, праћења пројектовања и изградње објеката високоградње реализације уговора и вршења инвестиционог и контролног надзора над реализацијом тих инвестиција, као и други послови који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

 

Запослени

Вујевић Гордана Самослатни стручни сарадник за административне послове 773-770
Трифковић Васо Самостални стручни сарадник за инвестиције 773-772
Гаврић Дејан Самостални стручни сарадник за јавне набавке 773-770