ĆirilicaLatinica
Служба за информационе технологије

 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
Данијел Јовановић , мастер инжењер информационих технологија

 

У Служби за информационе технологије  обављају се послови на континуираном унапређењу и одржавању информационог система Општинске управе, дефинише успостављање интегралног информационог система, послови администратора регистра административних поступака и остали послови везани за примјену информационих технологија, а све у циљу ефикаснијег рада Општинске управе и органа општине и реализације услуга према грађанима и правним лицима.“

 

 

Запослени

Рикић Зоран Стручни сарадник за одржавање информационог система 773-767