ĆirilicaLatinica
ОПШТИНСКА УПРАВА

Ради обављања послова локалне управе основана је Општинска административна служба Општине Угљевик.

Послови Општинске административне службе су:
- извршавање и спровођење прописа Скупштине општине и начелника Општине,
- припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и начелник Општине,
- извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбеђење вршења послова чије је извршење повјерено Општини и
- вршење стручних и других послова које им повјери Скупштина општине и начелник Општине.

Општинска административна служба се организује и дјелује у оквиру 6 (шест) Oдјељења и 2 (двије) Службе, и то: