ĆirilicaLatinica
Правилници
Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов чланка
1 Упутство о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских прихода буџета општине Угљевик
2 Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима
3 Правилник о финансијској подршци породиљама на територији Општине Угљевик
4 Правилник о измјени Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјане потребе
5 Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
6 Правилник о стамбеном збрињавању социјално . угрожених лица на подручју општине Угљевик
7 Правилник o утврђивању услова, критерија и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање повратника и младих незапослених особа кроз производњу поврћа у пластеницима „ – Општине Угљевик 2016
8 Правилник заштите од пожара Општинске управе Угљевик
9 Правилник о употреби службених возила Одсијека за цивилну заштиту и територијалну ватрогасну јединицу
10 Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Угљевик
11 Правилник о јавним набавкама
12 Правилник о употреби печата и штамбиља Општинске управе општине Угљевик
13 Правилник о употреби службених возила територијалне ватрогасне јединице
14 Упутство о правилима замјене одсутног запосленог у Административној служби општине Угљевик
15 Правилник о условима и начину остваривања новчаног подстицаја за најбоље пословне идеје и развој занатског предузетништва
16 Правилник о јавним набaвкама роба, услуга и радова
17 Упуство о начину и роковима рјешавања захтјева мјесних заједница чији је предмет суфинансирање јавне набавке радова, роба и услуга
18 Правилник о коришћењу средстава намијењених за текуће трошкове мјесних заједница у условима трезорског пословања
19 Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње
20 Даљинар и минимално вријеме вожње са упуством
21 Кодекс професионалне етике
22 Правилник о употреби службених кола
23 Упутство о измјенама и допунама Упутства о кретању финансијско-књиговодствене документације у Административној служби оштине Угљевик
24 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
25 Упутство о кретању финансијско –књиговодствене документације у Административној служби општине Угљевик
26 Упутсво за одржавање јавних расправа о буџету општине Угљевик
27 Правиник о попису
28 Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
29 Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
30 Правилник о критеријумима за додјелу студентских стипендија