ĆirilicaLatinica
Правилници
Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов чланка
1 Правилник о додјели новчане помоћи стамбено угроженим лицима на територији Општине Угљевик
2 Упутство о обрачуну, наплати и контроли наплате непореских прихода буџета општине Угљевик
3 Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима
4 Правилник о финансијској подршци породиљама на територији Општине Угљевик
5 Правилник о измјени Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјане потребе
6 Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
7 Правилник о стамбеном збрињавању социјално . угрожених лица на подручју општине Угљевик
8 Правилник o утврђивању услова, критерија и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање повратника и младих незапослених особа кроз производњу поврћа у пластеницима „ – Општине Угљевик 2016
9 Правилник заштите од пожара Општинске управе Угљевик
10 Правилник о употреби службених возила Одсијека за цивилну заштиту и територијалну ватрогасну јединицу
11 Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Угљевик
12 Правилник о јавним набавкама
13 Правилник о употреби печата и штамбиља Општинске управе општине Угљевик
14 Правилник о употреби службених возила територијалне ватрогасне јединице
15 Упутство о правилима замјене одсутног запосленог у Административној служби општине Угљевик
16 Правилник о условима и начину остваривања новчаног подстицаја за најбоље пословне идеје и развој занатског предузетништва
17 Правилник о јавним набaвкама роба, услуга и радова
18 Упуство о начину и роковима рјешавања захтјева мјесних заједница чији је предмет суфинансирање јавне набавке радова, роба и услуга
19 Правилник о коришћењу средстава намијењених за текуће трошкове мјесних заједница у условима трезорског пословања
20 Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње
21 Даљинар и минимално вријеме вожње са упуством
22 Кодекс професионалне етике
23 Правилник о употреби службених кола
24 Упутство о измјенама и допунама Упутства о кретању финансијско-књиговодствене документације у Административној служби оштине Угљевик
25 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
26 Упутство о кретању финансијско –књиговодствене документације у Административној служби општине Угљевик
27 Упутсво за одржавање јавних расправа о буџету општине Угљевик
28 Правиник о попису
29 Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
30 Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>
Страна 1 од 2