ĆirilicaLatinica
Правилници
Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Наслов чланка
1 Правилник о измјени Правилника о једнократној новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјане потребе
2 Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
3 Правилник о стамбеном збрињавању социјално . угрожених лица на подручју општине Угљевик
4 Правилник o утврђивању услова, критерија и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање повратника и младих незапослених особа кроз производњу поврћа у пластеницима „ – Општине Угљевик 2016
5 Правилник заштите од пожара Општинске управе Угљевик
6 Правилник о употреби службених возила Одсијека за цивилну заштиту и територијалну ватрогасну јединицу
7 Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској управи Угљевик
8 Правилник о јавним набавкама
9 Правилник о употреби печата и штамбиља Општинске управе општине Угљевик
10 Правилник о употреби службених возила територијалне ватрогасне јединице
11 Упутство о правилима замјене одсутног запосленог у Административној служби општине Угљевик
12 Правилник о условима и начину остваривања новчаног подстицаја за најбоље пословне идеје и развој занатског предузетништва
13 Правилник о јавним набaвкама роба, услуга и радова
14 Упуство о начину и роковима рјешавања захтјева мјесних заједница чији је предмет суфинансирање јавне набавке радова, роба и услуга
15 Правилник о коришћењу средстава намијењених за текуће трошкове мјесних заједница у условима трезорског пословања
16 Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње
17 Даљинар и минимално вријеме вожње са упуством
18 Кодекс професионалне етике
19 Правилник о употреби службених кола
20 Упутство о измјенама и допунама Упутства о кретању финансијско-књиговодствене документације у Административној служби оштине Угљевик
21 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
22 Упутство о кретању финансијско –књиговодствене документације у Административној служби општине Угљевик
23 Упутсво за одржавање јавних расправа о буџету општине Угљевик
24 Правиник о попису
25 Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
26 Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и других привредних дјелатности
27 Правилник о критеријумима за додјелу студентских стипендија