ĆirilicaLatinica
Рјешења
Филтрирање погодака     Прикажи # 
# Наслов чланка
1 Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине Угљевик
2 Рјешење о избору предсједника Скупштине општине Угљевик
3 Рјешење о именовању Међуопштинског савјета за пољопривреду
4 Рјешење о именовању Комисије за отпис опреме
5 Рјешење о именовању Радне групе за израду Програма развоја спорта на подручју општине Угљевик за период 2016.-2020. годинe
6 Рјешење о именовању директора ЈУ Центар за културу „Филип Вишњић“ Угљевик
7 Рјешење о именовању директора Агенције за развој малих и средњих предузећа Угљевик
8 Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду у Општинској управи Угљевик
9 Рјешење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Центра за социјални рад Угљевик
10 Рјешење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад Угљевик
11 Рјешење о давању сагласности на Статут ЈУ спортско рекреативни центар „Рудар“
12 Рјешење о именовању Одбора за жалбе општине Угљевик
13 Рјешење о именовању представника Општине Угљевик у Скупштину Јавног предузећа Регионалне депоније ,,ЕКО-ДЕП,, Бијељина
14 Рјешење о именовању Kомисије за контролу намјенског утрошка кредитних средстава .. за које су поднесени захтјеви за регресирање камата за период 2010. -2011. година.
15 Рјешење о именовању Савјета Плана парцелације Термоелектране „Угљевик 3“ Угљевик
16 Рјешење о именовању контакт особе за провођење активности у припреми приједлога Пројекта за спровођење Аrea Based развоја (ABD)
17 Рјешење о избору Комисије за разматрање захтјева за остваривање права на новчане подстицаје за развој пољопривреде и других привредних дјелатности општине Угљевик
18 Рјешење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Угљевик