ĆirilicaLatinica
Комисије Скупштине

За вршење одређених послова, припремање приједлога одлука и
других општих аката и разматрања, проучавања и претресања других 
питања из надлежности Скупштине општине, Скупштина општине може
образовати савјете и комисије као стална и повремена тијела.

Сталне комисије, одборе и савјете Скупштина бира из реда одборника, као и
научних и стручних радника.

Комисије Скупштине општине су: 
• верификациона,
• за избор и именовања,
• за прописе,
• за борачко - инвалидска питања,
• представке, притужбе и друштвени надзор,
• за одликовања,
• за друштвене дјелатности и односе са вјерским заједницама,
• за статутарна питања,
• за буџет и финансије,
• за спорт ,
• за омладину,
• за привредни развој Општине,
• за праћење примјене Кодекса понашања одборника у Скупштини општине Угљевик
• за избор и именовања управних  одбора јавних установа чији је оснивач општина Угљевик

Верификациона комисија :
1.    Предраг Вујевић, предсједник
2.    Драгиша Видаковић , члан
3.     Нихад Реџић, члан

Комисија за избор и именовања:
1.    Југослав Цветковић, предсједник
2.    Младен Стевановић, члан
3.    Јово Филиповић, члан
4.     Борислав Радовановић,члан
5.    Жарко Новаковић, члан

 Комисија  за прописе:
   1.  Горан Лазић, предсједник
   2.  Драган Ђокић, члан
   3.  Марица Симикић , члан
   4.  Душко Вићић, члан
   5.  Драгиша Видаковић, члан

  Комисија  за борачко инвалидска питања:
    1. Гавро Милошевић,  предсједник,
    2. Здравко Арсеновић,   члан      
    3. Михајло Михајловић,  члан   
    4. Милутин Тасовац,  члан        
    5. Борислав Радовановић, члан       

Комисија  за друштвене дјелатности и односе са вјерским заједницама:
     1. Мићо Марковић,  предсједник
     2. Далибор Којић, члан
     3. Нихад Реџић члан
     4. Милка Јовичић, члан  
     5. Марко Томић, члан.

Комисија  за статутарна питања:
1.    Предраг  Вујевић,   предсједник     
2.    Петар Радовановић,   члан       
3.    Драган Ђокић, члан        
4.    Марица Филиповић, члан        
5.    Драго Томић,   члан   
      
Комисија  за привредни развој општине:
1.    Драган Ђокић, предсједник  
2.    Богдана Симић,  члан           
3.    Дарко  Милошевић, члан         
4.    Мићо Марковић,  члан            
5.    Славица Симанић, члан    

Комисија  за одликовања:
     1.Петар Радовановић, предсједник    
     2. Бојан Томић,  члан   
     3. Гавро Милошевић,  члан      
     4. Момчило Марсенић, члан        
     5.Жарко Новаковић,  члан   
    
Комисија  за представке, притужбе и друштвени надзор:
1.    Далибор Којић предсједник
2.    Предраг Вујевић, члан
3.    Далибор Зарић, члан
4.    Горан Ђукић, члан
5.    Нихад Реџић члан  

Комисија  за омладину:
1.    Боро Радовановић, предсједник
2.    Снежана Драгић, члан      
3.    Зоран Лазић, члан     
4.    Милан Вићић,  члан
5.    Драган Василић,  члан        
6.    Светлана Пајић,  члан  
7.    Јелена Видачевић,  члан

Комисија  за спорт:
1.    Борислав Радовановић, предсједник  
2.    Младен Стевановић,
3.    Данијела Лукић, члан
4.    Зоран Лазић,  члан
5.    Дарко Милановић,   члан
     
Комисија  за буџет и финансије:
1.    Горан Лазић,   предсједник
2.    Драгомир Секулић,  члан         
3.    Јово Филиповић,  члан     
4.    Драган Гајић,  члан        
5.    Звјездана Љубојевић,  члан     

Комисија  за равноправност  полова:
1.    Снежана Драгић, предсједник  
2.    Јелена Гајић ,   члан  
3.    Драгиша Видаковић, члан
4.    Моника Цвјетиновић, члан  
5.    Милан Вићић, члан 

Одбор за праћење примјене Кодекса понашања одборника
у Скупштини општине Угљевик:
     1. Слободан Зарић, предсједник
     2  Лазо Милошевић,  члан        
     3  Милутин Тасовац,  члан
     4. Петар Радовановић, члан
     5. Гавро Милошевић,  члан  
     6. Милан Вићић, члан        
     7. Снежана Драгић, члан

Листа стручњака са које се именују чланови Комисије за спровођење поступка за пријем службеника општинске управе и других радних тијела:
1.    Иван Радовановић, дипломирани економиста
2.    Срђан Ристић, дипломирани стомалотог
3.    Ивана Обрадовић, доктор опште медицине
4.    Славица Симанић, дипломирани економиста
5.    Вајо Ристић, дипломирани економиста
6.    Јелена Видичевић, дипломирани информатичар
7.    Душан Остојић, дипломирани еконимиста
8.    Тијана Џино, Бачлер сигурносних и мировних студија
9.    Гордана Рикић, дипломирани правник
10.    Предраг Новаковић, др ветеринарске медицине
11.    Зарић Далибор, дипл правник
12.    Горан Микић, дипл. инг. ИТ
13.    Слободан Спасојевић, дипл правник
14.    Горица Секулић, мастер економије
15.    Љиљана Стевановић, дипл инг. технологије
16.    Момчило Марсенић, дипломирани инжињер информатике
17.    Тања Секулић, дипломирани економиста
18.    Јовановић Јока, дипломирани економиста
 

Јавност рада Скупштине и радних тијела
Сједнице Скупштине општине, одбора, савјета и комисија су јавне.
Јавност рада обезбјеђује се на начин прописан законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине општине.
Сједници могу присуствовати само писмено позвана лица, а друга лица у складу са Пословником о раду Скупштине општине.