ĆirilicaLatinica
Инспекције
Тржишна инспекција

Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на:  
- oбављање предузетништва, заштиту потрошача, цијене роба и услуга, употребу исправних и верификованих мјерних јединица и мјерила
(исправност жигова и исправа које прате мјерила), интелектуалну својину, декларисање, означавање, обиљежавање и паковање производа (квалитет производа).

Општински тржишни инспектор:
Цвијета Јовић
Контакт телефон: 055/773-740

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
- Водич до инспекције
- Захтјев за излазак на лице мјеста

 

 

 

 

 
Инспекција рада


Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на:  
- заснивање радног односа, закључивање и примјену уговора о раду, плате и накнаде, радно вријеме, одморе и одсуство,
посебну заштиту радника, престанак радног односа, запошљавање инвалида, заштиту на раду и у вези са радом, организацију заштите на раду.

Општински инспектор рада:
Душко Вићић
Контакт телефон: 055/773-740

 

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
- Водич до инспекције
- Захтјев за излазак на лице мјеста

 

 

 

 
Инспектор за храну и здравствено санитарну заштиту

Инспекција за храну
Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на:
- контролу хигијенско-санитарних услова објеката, просторија, уређаја и опреме за производњу и промет хране, контролу услова и начин складиштења хране,
контролу квалитета и здравствене исправности сировина и готових производа,  надзор над запосленим лицима у погледу обављања санитарних прегледа,
ношења радне одјеће и обуће и хигијенске манипулације са храном

Општински инспектор за храну:
Петра Гајић
Контакт телефон: 055/773-741Здравствена инспекција
Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа у областима:
- здравствене заштите људи, противепидемијске заштите, промета лијекова и медицинских средстава на мало, производње и промета намирница и предмета опште употребе, снабдијевања водом за пиће, производње и промета отрова, социјалне, породичне и дјечије заштите.

Општински здарвствени инспектор:
Петра Гајић
Контакт телефон: 055/773-741

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
- Водич до инспекције
- Захтјев за излазак на лице мјеста

 

 

 

 
Урбанистичко грађевински инспектор

Врши инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и друге области одређене прописима

Одговорно лице:Лукић Сњежан
Телефон: , 055/773-741

ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ЛИЦЕ МЈЕСТА

 
Пољопривредна инспекција


Врши спољнотрговински и унутрашњи инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на: фитосанитарну област (заштита здравља биља, средства за заштиту биља, сјеме, и садни материјал, ђубрива, и оплемењивачи земљишта), примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и друге области одређене прописима,

Одговорно лице: Тупковић Елифраим
Телефон: 055/773-741

 
Комунална полиција

Пријаве за неправилности, а у вези са:
- заузећем јавне површине без одобрења,
- отвори на јавним површинама (недостатак   поклопаца),
- депоније на јавним површинама,
- раскопавање јавне површине без одобрења,
- сакупљање и одвоз смећа приватних и правних   лица,
- чишћење и одржавање септичких јама,
- кишна канализација,
- услови за држање домаћих животиња и   депоновање стајњака,


Комунална полиција:

Тешић Стојан,тел. 055/773-740
Ивановић Ружица тел.  055/773-753
Михајловић Раденко тел. 055/773-765

ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ
- Водич до комуналне полиције
- Захтјев за излазак на лице мјеста