ĆirilicaLatinica
Матична службаУ мјесној канцеларији обављају се управни, стручни и други послови који се односе на пријем поднесака, овјеру потписа, рукописа и преписа,
вођење матичних књига, електронска провјера података и достављање извјештаја ЦИПС-у, издавање увјерења из јавних регистара који се код њих воде,
пријем, завођење и отпрема поште.


1.    Мјесна канцеларија са сједиштем у Забрђу која обухвата насељена мјеста: Забрђе, Коренита, Малешевци и Тутњевац,
2.    Мјесна канцеларија са сједиштем у Доњој Трнови која обухвата насељена мјеста: Доња Крћина, Доња Трнова, Горња Крћина, Горња Трнова, Средња Трнова,
3.    Мјесна канцеларија са сједиштем у Јањарима која обухвара насељена мјеста: Атмачићи, Глиње и Јањари.
4.    За мјесно подручје Угљевик за насељена мјеста: Богутово Село, Мезграја, Равно Поље, Угљевичка Обријеж и Угљевик послове матичне службе обавља матичар у Општинској управи.


Контакт:

Лазић Гордана        -   Матичар матичног подручја Угљевик    773-750
Нешковић Душанка -   Матичар матичног подручја Угљевик    773-749
Николић Љиљана   -   Шеф мјесне канцеларије Забрђе           772-248
Јовић Радивоје      -    Шеф мјесне канцеларије Доња Трнова  552-360
Рагибовић Сенад    -   Шеф мјесне канцеларије  Јањари    065/561-141